Εισαγωγή Μαθητών στην Α' Δημοτικού

Α. ΚΛΗΡΩΣΗ

Αιτήσεις συμμετοχής μαθητών στην κλήρωση για την 1η Δημοτικού των σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) γίνονται δεκτές από την ημέρα γέννησης των υποψηφίων μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του έτους που το υποψήφιο παιδί φοιτά στο Νηπιαγωγείο.

Γονείς, που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής του παιδιού τους στην κλήρωση της 1ης  Δημοτικού πριν τον Σεπτέμβριο του σχολικού έτους που το παιδί τους φοιτά στο Νηπιαγωγείο, πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή του παιδιού τους στη διαδικασία της κλήρωσης από τον Σεπτέμβριο έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του έτους που το υποψήφιο παιδί φοιτά στο Νηπιαγωγείο.

Για την ένταξη του παιδιού στη διαδικασία της κλήρωσης οι γονείς πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 60 Ευρώ στο Λογιστήριο του Κολλεγίου, στο Ψυχικό.

Η κλήρωση διεξάγεται εντός του Ιανουαρίου του έτους φοίτησης του παιδιού στο Νηπιαγωγείο.

 

Β. ΤΕΣΤ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα παιδιά που κληρώνονται για να γίνουν δεκτά στα σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς την εξέταση σχολικής ετοιμότητας που πραγματοποιείται από το Ψυχο-Παιδαγωγικό Τμήμα των σχολείων του Ιδρύματος.

Η κατανομή των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση κατά αλφαβητική σειρά των εισαγομένων, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις ανά φύλο του κάθε σχολείου μετά την κατανομή των εισακτέων αδελφών στο ίδιο σχολείο που φοιτούν τα αδέλφια τους.

Οι μαθητές/μαθήτριες της 1ης τάξης Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών και οι μαθητές/μαθήτριες της 1ης τάξης Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του ιδίου σχολείου. Αλλαγή σχολείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς την Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών γίνει δεκτός/δεκτή στο Πρόγραμμα International Baccalaureate (Ι.Β.), το οποίο είναι ενταγμένο στο Κολλέγιο Ψυχικού.

Οι κληρώσεις για την εισαγωγή μαθητών / μαθητριών στην 1η  τάξη του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού (σχολικό έτος 2020-2021) θα γίνουν στο Θέατρο του  Λατσείου Διδακτηρίου στην Κάντζα, το Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 (10:00 Γενική Κλήρωση και 11:00 Κλήρωση παιδιών Αποφοίτων).  

Αιτήσεις ή ανανεώσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των παιδιών στην κλήρωση εισαγωγής στην 1η Δημοτικού του σχολικού έτους 2020-2021 θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 αφού προηγουμένως καταβληθεί στο Λογιστήριο του Κολλεγίου, στο Ψυχικό, το ποσό των 60 Ευρώ.