Εισαγωγή Μαθητών στην Γ' Δημοτικού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Γ' Δημοτικού (Σχολικό έτος 2020-2021)Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στις τάξεις αυτές γίνεται με ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στα Ελληνικά, στα Μαθηματικά. 

Καθεμία από τις δύο δοκιμασίες (Ελληνικά, Μαθηματικά) διάρκειας 75 λεπτών θα βαθμολογηθεί με άριστα 100 μονάδες και βάση 50 μονάδες. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών, Μαθηματικών. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση σε ένα από τα δύο παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση. 

Επίσης οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα εξετασθούν προφορικά στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους να φοιτήσουν σε αντίστοιχο τμήμα του Κολλεγίου (English as a Foreign Language, English as a Second Language, English as a Native Language).

Η Διεύθυνση θα τοποθετήσει τους επιτυχόντες μαθητές/μαθήτριες στα δύο σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις του κάθε σχολείου. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια μαθητών που φοιτούν ήδη στο Κολλέγιο Αθηνών ή στο Κολλέγιο Ψυχικού, αντίστοιχα.

Οι μαθητές/μαθήτριες που θα εισαχθούν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο στο οποίο θα τοποθετηθούν μετά την εισαγωγή τους στο σχολείο αυτό. Αλλαγή σχολείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς την Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών γίνει δεκτός/δεκτή στο International Baccalaureate Diploma Programme (ΙΒDP), το οποίο είναι ενταγμένο στο Κολλέγιο Ψυχικού.

 

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών στην 3η Δημοτικού θα διεξαχθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 (14:30-18:45) στο Campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

 

Αιτήσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά (akoutiva@haef.gr) από Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020,  αφού προηγουμένως καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου το ποσό των 120 Ευρώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας) του υποψηφίου/της υποψηφίας για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το οποίο θα αποστείλουμε στους γονείς  ταχυδρομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά  με το γραφείο εισαγωγής μαθητών (κ. Α. Κουτίβα – akoutiva@haef.gr).