Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

Εισαγωγή σε Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στις τάξεις αυτές γίνεται με ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στα Ελληνικά, στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά.

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά) διάρκειας 75 λεπτών θα βαθμολογηθεί με άριστα 100 μονάδες και βάση 50 μονάδες. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Η Διεύθυνση θα τοποθετήσει τους επιτυχόντες μαθητές/μαθήτριες στα δύο σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις του κάθε σχολείου. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια μαθητών που φοιτούν ήδη στο Κολλέγιο Αθηνών ή στο Κολλέγιο Ψυχικού, αντίστοιχα.

Οι μαθητές/μαθήτριες που θα εισαχθούν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο στο οποίο θα τοποθετηθούν μετά την εισαγωγή τους στο σχολείο αυτό. Αλλαγή σχολείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς την Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών γίνει δεκτός/δεκτή στο Πρόγραμμα International Baccalaureate (ΙΒ), το οποίο είναι ενταγμένο στο Κολλέγιο Ψυχικού.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Για την εισαγωγή παιδιών στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2020-2021 οι εξετάσεις θα διεξαχθούν:

το Σάββατο,  7 Μαρτίου 2020

 

στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό από τις 8:30 έως τις 13:30.

 

Αιτήσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 αφού προηγουμένως καταβληθεί στο Λογιστήριο του Κολλεγίου, στο Ψυχικό, το ποσό των 120 Ευρώ. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας) του υποψηφίου/της υποψηφίας για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».