Εισαγωγή Μαθητών στο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. Καρράς»

Οι κληρώσεις  για  εισαγωγή μαθητών/ μαθητριών στο Προνήπιο 2020-2021  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020:

  • 17.00 για την κατηγορία Αποφοίτων και
  • 18.00 για τη Γενική κατηγορία.

Όσοι υποψήφιοι μαθητές/ υποψήφιες μαθήτριες κληρωθούν θα αξιολογηθούν από ψυχολόγους του Ε.Ε.Ι. ως προς την ετοιμότητά τους να φοιτήσουν στο Προνήπιο.

Οι κληρώσεις  διεξάγονται στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» (Εμμανουήλ Μπενάκη και Ροΐδη, Π. Ψυχικό), με την προβολή των ονομάτων των υποψηφίων και τη δημόσια ανακοίνωση των επιτυχόντων στον χώρο διεξαγωγής της κλήρωσης. Τη διαδικασία μπορούν να παρακολουθήσουν, εάν το επιθυμούν οι γονείς στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς».

Σχετικά Αρχεία