Εισαγωγή μαθητών στο International Baccalaureate Diploma Programme


Εισαγωγή μαθητών

στο International Baccalaureate Diploma Programme

Σχολικό Έτος 2020-21

 

Tη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως εισαγωγικές εξετάσεις για επαναπατριζόμενους Έλληνες, που σκοπεύουν να εγκατασταθούν στην Αθήνα, για μη ελληνόφωνους υποψηφίους, καθώς και για μαθητές εγγεγραμμένους σε ξενόγλωσσα σχολεία, που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο πρώτο έτος (IB1) του International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) του Κολλεγίου Αθηνών για το σχολικό έτος 2020-21.

Οι εξετάσεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα, και τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα είναι τα εξής:

 

  • Αγγλική Γλώσσα
  • Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη
  • Μαθηματικά

 

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες θα βαθμολογηθεί με άριστα 100 μονάδες και βάση 50 μονάδες. Οι μαθητές θα εισαχθούν κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας, με κριτήριο το άθροισμα της βαθμολογίας στις δοκιμασίες της Αγγλικής Γλώσσας, Γενικών Γνώσεων/Κριτικής Σκέψης και Μαθηματικών.

 

Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

 

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020. Θα πρέπει να υποβληθούν:

 

  1. Αίτηση συμμετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις
  2. Ενδεικτικό/ Βεβαίωση προαγωγής από την Α΄ Λυκείου ή αντίστοιχη τάξη ξένου σχολείου.
  3. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου/ της υποψηφίας
  4. Απόδειξη ηλεκτρονικής κατάθεσης του ποσού των 60 Ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου (οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών του Κολλεγίου θα σας δοθούν με την αποστολή των τριών πρώτων δικαιολογητικών). 

 

Το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στα adm_off@haef.gr , akoutiva@haef.gr  ή στο kkanta@haef.gr

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6798285