Γενικές Πληροφορίες

Το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών βρίσκεται στο Μπενάκειο κτήριο (Γραφείο 052), στην οδό Στεφάνου Δέλτα 15, στο Ψυχικό και δέχεται αιτήσεις για νέους μαθητές και νέες μαθήτριες, που θα φοιτήσουν:

Στις τάξεις: 1η Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

Πληροφορίες από  :  κ. Αικατερίνη Κάντα & κ. Αγγελική Κουτίβα
τηλ. επικοινωνίας  210 67 98 138 / 210 67 41 349
e
-mail address  :     adm_off@haef.gr & akoutiva@haef.gr & kkanta@haef.gr

Στο International Baccalaureate Diploma Programme (ΙΒ DP)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:  κ. Αλίνα Γιαννουλοπούλου
τηλ. επικοινωνίας 210 67 98 100
(εσωτ.4670)
e
-mail address :    ibpc@haef.gr

 

Οι ώρες λειτουργίας του Γραφείου Εισαγωγής Μαθητών είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 8:30 – 15:30.

Το Κολλέγιο Αθηνών (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) έχει θεσπίσει Πρόγραμμα «Υποτροφιών Αριστείας» για μαθητές που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στο Κολλέγιο με εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, στην Α΄ τάξη του Λυκείου και στο 1ο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme.

Οι υποψήφιοι για Υποτροφίες Αριστείας πρέπει να έχουν διακριθεί κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, να έχουν επιδείξει ποιοτικά στοιχεία που διασφαλίζουν την ιδιαίτερη συμβολή τους στη σχολική ζωή και να έχει διαπιστωθεί ότι οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

 

Πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στο πλαίσιο του Προγράμματος «Οικονομικής Ενίσχυσης». Oι μαθητές που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά δεν θα λάβουν «Υποτροφία Αριστείας» μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Υποτροφιών οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Βίκυ Λουκέρη ή στον κύριο Β. Πλακούτση,
τηλέφωνα: 210 67 98 135, 210 67 98 100 (εσωτερικό 4775),
e-mail address: scholarships@haef.gr