Γενικές Πληροφορίες

Το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών βρίσκεται στο Μπενάκειο κτήριο (Γραφείο 052), στην οδό Στεφάνου Δέλτα 15, στο Ψυχικό και δέχεται αιτήσεις για νέους μαθητές και νέες μαθήτριες, που θα φοιτήσουν:

Στις τάξεις: 1η Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

Πληροφορίες από  :  κ. Αικατερίνη Κάντα & κ. Αγγελική Κουτίβα
τηλ. επικοινωνίας  210 67 98 138 / 210 67 41 349
e
-mail address  :     adm_off@haef.gr & akoutiva@haef.gr & kkanta@haef.gr

Στο International Baccalaureate Diploma Programme (ΙΒ DP)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:  κ. Αλίνα Γιαννουλοπούλου
τηλ. επικοινωνίας 210 67 98 100
(εσωτ.4670)
e
-mail address :    ibpc@haef.gr

 

Οι ώρες λειτουργίας του Γραφείου Εισαγωγής Μαθητών είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 8:30 – 15:30.

Πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Υποτροφιών οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Βίκυ Λουκέρη ή στον κύριο Βασίλη Πλακούτση,
τηλέφωνα: 210 67 98 135, 210 67 98 100 (εσωτερικό 4775),
e-mail address: scholarships@haef.gr