Εισαγωγή Μαθητών

Το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών βρίσκεται στο Μπενάκειο κτήριο (Γραφείο 052), στην οδό Στεφάνου Δέλτα 15, στο Ψυχικό και δέχεται αιτήσεις για νέους μαθητές και νέες μαθήτριες, που θα φοιτήσουν:

Στις τάξεις: 1η Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

Πληροφορίες από  :  κ. Αικατερίνη Κάντα & κ. Αγγελική Κουτίβα
τηλ. επικοινωνίας  210 67 98 138 / 210 67 41 349
e
-mail address  :     adm_off@haef.gr & akoutiva@haef.gr & kkanta@haef.gr

Στο International Baccalaureate Diploma Programme (ΙΒ DP)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:  κ. Αλίνα Γιαννουλοπούλου
τηλ. επικοινωνίας 210 67 98 100
(εσωτ.4670)
e
-mail address :    ibpc@haef.gr

 

Οι ώρες λειτουργίας του Γραφείου Εισαγωγής Μαθητών είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 8:30 – 15:30.