Στηρίξτε το Κολλέγιο

Συμμετέχετε

Χιλιάδες απόφοιτοι, γονείς και φίλοι συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της ζωής των μαθητών, στηρίζοντας την εξέλιξη του Κολλεγίου με τρόπο που θα έχει αντίκτυπο στις επόμενες γενιές. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια και στην υπηρέτηση του οράματος του Σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται, καθόλη τη διάρκεια του έτους, εκδηλώσεις, των οποίων τα έσοδα υποστηρίζουν το Annual Fund.

Δείτε όλες τις δράσεις

Αυτές οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες διοργανώνονται, πολλές φορές από κοινού, από τις ομάδες εθελοντών αποφοίτων, γονέων ή γονέων αποφοίτων που υποστηρίζουν το έργο του Γραφείου Ανάπτυξης Πόρων του Κολλεγίου για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών. Δείτε περισσότερα και συμμετέχετε!

Επιτροπή Αποφοίτων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών

Η Επιτροπή Αποφοίτων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών (Alumni Annual Fund Drive - AFD) δημιουργήθηκε το 1967. Αποτελείται από τους class agents, τους εκπροσώπους κάθε τάξης. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη διοργάνωση επετειακών συναντήσεων (reunions) των τάξεων και συντονίζει τα επετειακά reunions των 25 και 50 ετών.


Πρόεδρος: Δημήτρης Βαμβακόπουλος '64
Σύμβουλος Προέδρου: Στέλιος Χαρτζίδης '93

Επιτροπή Γονέων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών

Η Επιτροπή Γονέων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών (Parents Fund Drive - PFD) δημιουργήθηκε το 1978 και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ενίσχυση του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης μαθητών.

Πρόεδρος: Λένα Παπαγγελάκη-Μπεράχα
Αντιπρόεδρος: Λένα Κωσταρίδη-Μαχαίρα

Δείτε τη λίστα των μελών 2020-2021

Επιτροπή Γονέων Αποφοίτων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών

Από το 1999, η Επιτροπή Γονέων Αποφοίτων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών (Alumni Parents Annual Fund Drive-PPFD) που αποτελείται από ενεργούς γονείς αποφοίτων, διοργανώνει εκδηλώσεις για την ενίσχυση του Annual Fund.  

Πρόεδρος: Έπη Δούμα

Επερχόμενες δράσεις