EDUCATE THE EDUCATORS - Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι μια συνεχής διαδικασία, που περιλαμβάνει όλες τις τυπικές και άτυπες εμπειρίες μάθησης, με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο εκπαιδευτικός. Οι μαθησιακές αυτές εμπειρίες ενδυναμώνουν τους εκπαιδευτικούς ατομικά και σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους, καθώς τους προσφέρουν ευκαιρίες να στοχάζονται πάνω στην εκπαιδευτική πράξη, να ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να βελτιώνουν τις πρακτικές τους, με αποτέλεσμα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη μάθηση των μαθητών.

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα πιστεύοντας ότι ο καλός δάσκαλος συνεχίζει να μαθαίνει και να βελτιώνεται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του προσφέρει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης EDUCATE THE EDUCATORS. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ουσιαστική παροχή δυνατοτήτων ενίσχυσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού και παρέχει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν μέλη μιας μαθησιακής κοινότητας με κοινούς εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους. Το EDUCATE THE EDUCATORS, καινοτόμο στο σχεδιασμό του, καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς του ΕΕΙ καθώς και σε εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων.

Προσφέρονται οι ακόλουθοι κύκλοι:

TEACHERS TRAINING TEACHERS

Σειρά ολιγόωρων μαθημάτων, με πρακτικό χαρακτήρα και άμεση σχέση με τη διδακτική διαδικασία. Στόχος της σειράς είναι οι εκπαιδευτικοί να μοιραστούν με συναδέλφους τους τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε συγκεκριμένους τομείς της διδακτικής πράξης. Τα μαθήματα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς του ΕΕΙ καθώς και σε εκτός Κολλεγίου εκπαιδευτικούς και φοιτητές.

Πρόγραμμα μαθημάτων 2020-21

Έντυπο εγγραφής

ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Για όλους τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται και διανύουν την πρώτη τους χρονιά στο Κολλέγιο. Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 ενότητες:

 1. Εισαγωγή στην ιστορία, την παιδαγωγική φιλοσοφία, τους θεσμούς  και τη λειτουργία του Σχολείου μας. Πραγματοποιείται κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
 2. Αρχές Παιδαγωγικής - διδακτικές πρακτικές (σχεδιασμός και οργάνωση μαθήματος, διαχείριση τάξης, αξιολόγηση). Διδάσκουν καθηγητές του Institute of Education, University of London.
 3. Ανάπτυξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων - Χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου. Διδάσκουν καθηγητές του Institute of Education, University of London. 

Registration Form 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΠΚ)

Tο διετές πρόγραμμα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΠΚ) προσφέρεται από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) στους εκπαιδευτικούς, με σκοπό να συμπληρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την παιδαγωγική κατάρτισή τους και να τους δώσει την ευκαιρία για καθοδηγούμενο στοχασμό πάνω στην άσκηση της διδασκαλίας τους. Τους βοηθάει δηλαδή να καλλιεργήσουν τις διδακτικές δεξιότητές τους, να έλθουν  σε επαφή με ποικίλες διδακτικές πρακτικές, να γίνουν καλύτεροι δάσκαλοι/ καθηγητές. Οι πιο έμπειροι δάσκαλοι μπορούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και ταυτόχρονα να μεταφέρουν την πολύτιμη εμπειρία τους στην ομάδα. Απευθύνεται δηλαδή σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 160 ώρες. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του συνόλου του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρώτο έτος (2014-15): 80 διδακτικές ώρες (δ.ώ.):

 • 30 δ.ώ.: Πρακτικά ζητήματα τάξης (Σχέδια μαθημάτων, Διαχείριση τάξης)
 • 25 δ. ώ.: Mentoring/Coaching, Θεωρία και πράξη (Συνεργασία εκπαιδευτικών κατά ζεύγη, από έναν έμπειρο και ένα νεότερο εκπαιδευτικό).
 • 25 δ.ώ.: Επίκαιρα ζητήματα εκπαίδευσης
  • Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση (10 ώ.)
  • Η Ευρωπαϊκή διάσταση στη εκπαίδευση  (5 ώ.)
  • Η μέθοδος Project – ερευνητικές εργασίες (10 ώ.)

Δεύτερο έτος (2015-16): 80 δ.ώ.:

 • 30 δ.ώ.: Διδακτική μαθημάτων ειδικότητας, σε ομάδες εκπαιδευτικών συναφών ειδικοτήτων (Φυσικές επιστήμες, Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά κλπ, ανάλογα με τις ειδικότητες των συμμετεχόντων).
 • 25 δ.ώ.:  ΄Ένα μάθημα on-line από την Harvard Graduate School of Education (Teaching for Understanding ή άλλο).
 • 25 δ.ώ.:  Σχεδιασμός και εφαρμογή παρέμβασης από κάθε εκπαιδευτικό  για βελτίωση διδακτικής/παιδαγωγικής πρακτικής του στο Σχολείο. Η όλη δράση, σε όλες τις λεπτομέρειες και τις φάσεις, θα αποτυπωθεί σε portfolio του εκπαιδευτικού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-16(ΕΞ.)

Regirtration Form ΠΠΚ 2014-16

Registration Form Εφαρμογή παρέμβασης-portfolio  2015-2016

Διδακτική μαθήματος ειδικότητας

 

TRAINING TRAINERS

Το Κολλέγιο, στην προσπάθειά του να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με συναδέλφους τους, προσφέρει το σεμινάριο εκπαίδευσης επιμορφωτών Training Trainers. Στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να επιμορφώνουν άλλους εκπαιδευτικούς/ενηλίκους.

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές:

 • Skills for training adults. How teachers learn
 • Features of successful teacher learning
 • Designing a training programme for teachers
 • Successful coaching-mentoring
 • Dealing with difficulties
 • Assessment/behaviour for learning

Διδάσκει η Dr. Sara Bubb, Senior Lecturer στο Institute of Education, University of London.

Γλώσσα διδασκαλίας των σεμιναρίων: Αγγλικά

΄Οσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα  σεμινάρια μπορούν να το δηλώσουν στην κ. Π. Τσίγκου (e-mail: ptsigou@haef.gr  τηλ. 210 6798265). Η δήλωσή τους θα συνοδεύεται από το έντυπο που ακολουθεί συμπληρωμένο.

Registration Form

MENTORING/COACHING

Αποτελεί θεματική ενότητα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης, προσφέρεται όμως και αυτοτελώς σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και σε μεσαία και ανώτερα στελέχη της διοίκησης του Σχολείου.

ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Classroom observation-giving feedback
  Παρακολούθηση μαθημάτων με ανατροφοδότηση/συμβουλευτική προς τους διδάσκοντες και εκπαίδευση των Προϊσταμένων/Συντονιστών στην παροχή ουσιαστικής και αποτελεσματικής ανατροφοδότησης.

 

 • Προγράμματα εξοικείωσης με τις τεχνολογίες και σχεδιασμού μαθημάτων με χρήση τεχνολογίας, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στη διδακτική πράξη με γνώμονα τις παιδαγωγικές αρχές. Στο Σχολείο μας λειτουργεί Κέντρο Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ, β΄επιπέδου).
 • Επιμόρφωση κλάδων ειδικοτήτων στο πλαίσιο των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες των κλάδων ειδικοτήτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων είναι σχετικές είτε με την θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών του κλάδου είτε με τη διδακτική συγκεκριμένων μαθημάτων. Οργανώνονται από τις σχολικές μονάδες.
 • μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη του Σχολείου και οι Προϊστάμενοι/Συντονιστές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων περιοδικά παρακολουθούν σεμινάρια, ώστε να έχουν τη θεωρητική υποδομή και τις δεξιότητες για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του τμήματός τους.