Κολλέγιο Ψυχικού

Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ: Χρήστος Παπανικολάου

Γενικό Λύκειο / International Baccalaureate
Το Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργεί από το σχολικό έτος 1999-2000, ενώ το 2000-2001 εντάχθηκε στο Λύκειο και το Πρόγραμμα International Baccalaureate, το οποίο από το 1996 λειτουργούσε στο Κολλέγιο Αθηνών.
Το Γενικό Λύκειο στεγάζεται στο Μπενάκειο Διδακτήριο και το Πρόγραμμα International Baccalaureate του Κολλεγίου Ψυχικού στο Κτίριο ΙΒ (πρώην ΚΘΕ), στο campus του Ψυχικού. Παράλληλα, αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία η Βιβλιοθήκη, το Θέατρο του Κολλεγίου, το Θέατρο Χωρέμη και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ).

Γυμνάσιο
Το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργεί από το σχολικό έτος 1999-2000 στα κτίρια Βασιλεία και Γλαύκα στο campus του Ψυχικού. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται η Βιβλιοθήκη, το Θέατρο του Κολλεγίου και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕΕΙ.

Δημοτικό
Το Δημοτικό του Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργεί από το 1980. Μέχρι το 1995 στεγάστηκε στα κτίρια Davis, Lila και Τσολαΐνειο, που βρίσκονται στο campus του Ψυχικού.  Το 1995 μεταφέρθηκε από το Ψυχικό στην Κάντζα Αττικής και λειτουργεί στο Λάτσειο Διδακτήριο, που είναι δωρεά της οικογένειας Ιωάννη Λάτση.