Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος έχει στόχο την προστασία και την προαγωγή της υγείας των μαθητών και την ασφαλή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του σχολείου.  
H εκπλήρωση του στόχου της επιδιώκεται με: 

  •   τη λειτουργία Σταθμών Πρώτων Βοηθειών στο χώρο των σχολείων

  •   την παιδιατρική εξέταση των νέων μαθητών

  •   τον περιοδικό ιατρικό έλεγχο όλων των μαθητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κολλέγιο

  •   τον προγραμματισμό προληπτικών κλινικών και παρακλινικών ελέγχων

  •  την ενεργό συμβολή στον υγιεινό τρόπο ζωής των μαθητών με σχετικές εισηγήσεις και την οργάνωση ομιλιών & σεμιναρίων με αντίστοιχη θεματολογία

  •  την παρακολούθηση των θεμάτων υγείας που ανακύπτουν και την ανάπτυξη προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους

  •  την στήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας

  • Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται με έναν παιδίατρο, ως υπεύθυνο της υπηρεσίας, μία ιατρό και έξι νοσηλεύτριες και εξασφαλίζει τη συνεχή και συντονισμένη παροχή φροντίδας στους μαθητές εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο στόχος της υπηρεσίας δεν είναι δυνατό να εκπληρωθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή των γονέων των μαθητών. Η επικοινωνία και η στενή συνεργασία με τους γονείς όλων των μαθητών θεωρείται απολύτως απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Κολλέγιο.