Διαδικτυακό σεμινάριο νεοπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο δέκα ωρών για τους νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών το σχολικό έτος 2020-2021. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το College of Education and Human Development του University of Delaware, στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει το Κολλέγιο στους εκπαιδευτικούς του για την καλύτερη επιτέλεση του έργου τους.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι:

  • Dr. Jaquelyn O. Wilson, Assistant Professor in the School of Education, University of Delaware and Director of the Delaware Academy for School Leadership
  • Dr. Sharon Brittingham, Senior Associate Director, Delaware Academy for School Leadership
  • Dr. David W. Santore, Associate, Senior Leadership Specialist, Delaware Academy for School Leadership 

Το σεμινάριο, με τίτλο Creating an Optimal Learning Environment through Engaging Lesson Planning and Strong Classroom Management, είχε εργαστηριακό χαρακτήρα και έδωσε την ευκαιρία στους νέους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό μαθημάτων, τη διαχείριση της τάξης και τις αποτελεσματικές τεχνικές σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021.