ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Ελληνο – Αμερικανικό  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει :

 

  • Καθηγητές Πληροφορικής
  • Καθηγητές Τεχνολογίας

     


  •  Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο
www.haef.gr «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης», αναφέροντας τον κωδικό θέσεως TECH 1-19