ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (σύμβαση ορισμένου χρόνου)

Το Κολλέγιο Αθηνών – Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

για  την  Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού
(σύμβαση ορισμένου χρόνου)

 

                                

           Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κ.λπ.)
 • Επιθυμητή πιστοποίηση (ECDL κ.ά.)
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση 2 – 3 ετών.

   

  Επιθυμητά Προσόντα:

   

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Ικανότητα επικοινωνίας και διδασκαλίας Πληροφοριακής Παιδείας κυρίως στα ελληνικά
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και ευελιξία
 • Έμφαση στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια
 • Οργάνωση και multitasking

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr  «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης»  μέχρι τις 22 Αυγούστου 2019 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR19-1

                              

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τις 19 Ιουλίου.

e-mail : pers_off@haef.gr

τηλ. 210 67.98.231