Ευκαιρίες Καριέρας

Το Ελληνο – Αμερικανικό  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

INFORMATION TECHNOLOGY DIRECTOR