Μέτρα πρόληψης στο Κολλέγιο

Το Κολλέγιο Αθηνών ακολουθεί πιστά όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τους αρμόδιους φορείς. Πέραν όμως αυτών, έχει εφαρμόσει και εφαρμόζει επιπλέον μέτρα που έχουν σκοπό την πρόληψη της διασποράς και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα νέα δεδομένα που θέτει η πανδημία διατηρώντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη της Κολλεγιακής κοινότητας για τα θέματα που σχετίζονται, άμεσα, ή έμμεσα, με αυτή.

 


 1. Πριν από την έναρξη του σχολικού έτους
 2. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
 3. Πριν από την έναρξη του σχολικού ωραρίου
 4. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου
  • Καθημερινή υπενθύμιση των βασικών μέτρων προστασίας στους μαθητές
  • Αυστηροποίηση πλαισίου λειτουργίας Σταθμών Πρώτων Βοηθειών και τήρηση στο ακέραιο των Αρχών Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες, του ΕΟΔΥ
  • Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης COVID-19 και αναπληρωτή του, ανά σχολική μονάδα
  • Διαρκής επαγρύπνηση για τον εντοπισμό της εμφάνισης συμβατών με λοίμωξη COVID-19 συμπτωμάτων σε μαθητές και μέλη του προσωπικού
  • Άμεση απομόνωση & απομάκρυνση συμπτωματικών μαθητών και μελών προσωπικού από το Σχολείο


 5. Επιστροφή στο Σχολείο
 • Καθιέρωση πρότυπης ιατρικής βεβαίωσης, βασισμένης στις επίσημες οδηγίες, για την επιστροφή του μαθητή μετά από ασθένεια ή απομόνωση λόγω επαφής