Μεταφορά

schoolBus

Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών προς και από τα σχολεία του Ιδρύματος είναι ευθύνη του Γραφείου Κίνησης το οποίο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σχεδιάζει τα δρομολόγια, προκηρύσσει διαγωνισμούς για την ανάδειξη μεταφορέων, χειρίζεται των αιτημάτων γονέων για αλλαγές σε στάσεις κ.α. Κύριο μέλημα του Γραφείου Κίνησης είναι η μεταφορά των μαθητών του Σχολείου.

Το Γραφείο Κίνησης στεγάζεται στο κτίριο Capps, 1ος όροφος.

Υπεύθυνη: Αιμιλία Γεωργοπούλου

Τηλ.: 210 6798189 - Fax: 2106744845 - email: metafora@haef.gr