Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

Οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες έχουν ως σκοπό την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και όλων των άλλων δραστηριοτήτων του Ε.Ε.Ι.

Η Διεύθυνση τους στεγάζεται, μαζί με επιμέρους υπηρεσίες, στο ισόγειο του κτηρίου Capps, ενώ το Λογιστήριο και το Γραφείο Κίνησης στον 1ο όροφο του κτηρίου Capps.