Κολλέγιο Αθηνών

Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ: Χρήστος Παπανικολάου

Λύκειο
Το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών στεγάζεται  στο κεντρικό  κτήριο του campus Ψυχικού, το Μπενάκειο. Στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιούνται η Βιβλιοθήκη, το Θέατρο του Κολλεγίου, το Θέατρο Χωρέμη και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.).

Γυμνάσιο
Το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών λειτουργεί  σε τρία κτήρια: “Τσολαΐνειο”, “Davis”, “Λίλα”. Όλα τα κτήρια βρίσκονται στη δυτική πλευρά του campus του Κολλεγίου στο Ψυχικό. Λειτουργική σύνδεση με το Γυμνάσιο έχουν η Βιβλιοθήκη, το Θέατρο του Κολλεγίου και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.).

Δημοτικό
Το Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών λειτουργεί από το 1977 στην Κάντζα Αττικής του Δήμου Παλλήνης. Το Μποδοσάκειο Διδακτήριο είναι δωρεά του Μποδοσάκη Αθανασιάδη.